01 83 61 61 91

Objet de votre demande

Informations personnelles

  • Droit pénal
  • Droit des obligations
Vous appréciez, partagez !
Axel Maldonado 01 83 61 61 91
12 Rue Pascal Xavier Coste
13016 Marseille

Svensk Lag

Advokat Mia Joleby har genom sitt fleråriga arbete på advokatbyråer, bl.a. från Advokatbyrån Elisabeth Fritz, en stor processerfarenhet från olika sorters mål. Mia Joleby har stor kunskap och erfarenhet av mål som gäller barn och ett genuint intresse och engagemang gällande barn, ungdomar och unga vuxna. Mia Joleby har även stor erfarenhet av sexualmål samt hedersrelaterad brottslighet.

Mia Joleby arbetar särskilt som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, biträde i LVU-mål, offentlig försvarare och har under många år arbetat som ombud i mål komplicerade och omfattande mål gällande vårdnad, boende och umgänge.

Mia Joleby företräder även brottsoffer som har blivit utsatta för brott utomlands eller har begått brott utomlands i samarbete med advokat Axel Maldonado på Soulié & Coste-Floret Avocates i Paris. I samarbete med Axel Maldonado åtar sig Mia Joleby även ärenden som rör internationell familjerätt med anknytning till Sverige och Frankrike.

Mia Joleby har tidigare arbetat på Legio Advokatbyrå, Bird&Bird Advokat KB, PTS samt Advokatbyrån Elisabeth Fritz.
Mia Joleby har avlagt juridisk kandidatexamen vid Lunds Universitet och utfört notarietjänstgöring vid Bollnäs tingsrätt.